Văn phòng

5/45/18 Nơ Trang Long
Phường 7, Q. Bình Thạnh
Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ
Share:

administrator

1 Comment

  • Nguyễn Thị Nhân Tâm, April 12, 2020 @ 9:38 am Reply

    Cảm tạ ơn Chúa đời đời cho con được sống trong Ngài. Amen Amen Amen!!! Halelugia Halelugia Halelugia!!!
    Xin cho chúng con được thờ phượng Ngài mỗi ngày , từ đời này sang đời sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *