John Bervere | KHÔNG NAO SỜN

Bài 1 - Đức Tin Không Nao Sờn Xem Video
Bài 1 - Đức Tin Không Nao Sờn

04.08/2018

- Tầm quan trọng phải hoàn thành xuất sắc
- Uy quyền trong Chúa

Xem video
Bài 10 - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất Xem Video
Bài 10 - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất

04.08/2018

- Trưởng thành để cai trị
- Tin vào sự thành tín Chúa

  •  
Xem video
Bài 11 - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc Xem Video
Bài 11 - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc

04.08/2018

- Cầu nguyện hiệu quả
- Chứng kiến những điều bất năng

Xem video
Bài 12 - Không Hề Bỏ Cuộc Xem Video
Bài 12 - Không Hề Bỏ Cuộc

04.08/2018

- Không chịu thỏa hiệp
- Vững tin đến cùng

Xem video
Bài 2 - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị Xem Video
Bài 2 - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị

04.08/2018

- Địa vị cai trị của bạn
- Ảnh hưởng của ân điển trong đời bạn

Xem video
Bài 3 - Khác Biệt Xem Video
Bài 3 - Khác Biệt

04.08/2018

- Tấm gương cai trị của Chúa Giê-xu
- Chúng ta ảnh hưởng xã hội như thế nào

Xem video
Bài 4 - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Xem Video
Bài 4 - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

04.08/2018

- Khác biệt giữa thấy và vào nước Chúa
- Làm sao bạn chiến thắng mọi thử thách

Xem video
Bài 5 - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối Xem Video
Bài 5 - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối

04.08/2018

- Lẽ thật về hoạn nạn
- Tấm lòng của Chúa lúc gặp khó khăn

Xem video
Bài 6 -Tự Trang Bị Xem Video
Bài 6 -Tự Trang Bị

04.08/2018

- Trang bị cho cuộc chiến thuộc linh
- Nhìn thấy thử thách là cơ hội

Xem video
Bài 7 - Vũ Khí Của Ân Điển Xem Video
Bài 7 - Vũ Khí Của Ân Điển

04.08/2018

- Khiêm nhường dẫn tới năng quyền
- Kiêu ngạo mời gọi tấn công của kẻ thù

Xem video
Bài 8 - Vứt Bỏ Gánh Nặng Xem Video
Bài 8 - Vứt Bỏ Gánh Nặng

04.08/2018

- Cách phản ứng đúng với áp lực
- Tại sao bạn nên chọn để Chúa huấn luyện đức tin

Xem video
Bài 9 - Chống Cự Ma Quỷ Xem Video
Bài 9 - Chống Cự Ma Quỷ

04.08/2018

- Hãy đứng vững chống lại kẻ thù
- Hãy canh chừng mưu kế của nó

Xem video
Top