John Bervere | ĐỜI HAY ĐẠO

Phần 1 - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không Xem Video
Phần 1 - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không

07.08/2019

Ân sủng ban cho chúng ta bản chất của Ngài khi chúng ta được cứu, nhưng chúng ta cần thêm ân sủng để tăng cường bản chất của chúng ta để chúng ta có thể sống như Chúa Giê-xu đã sống. - John Bevere

Xem video
Phần 2 - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây Xem Video
Phần 2 - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây

06.09/2018

Ích lợi của việc tuân giữ mạng lệnh của Chúa Giê-xu là lời hứa về sự hiện diện của Ngài. - John Bevere

Xem video
Phần 3 - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS Xem Video
Phần 3 - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS

06.09/2018

Yêu mến Chúa là lãng mạn nhất; tìm kiếm Ngài là mạo hiểm nhất; tìm thấy Ngài là thành đạt nhất. - St Augustine of Hippo

Xem video
Phần 4 - Lẽ Thật Hay Né Tránh Xem Video
Phần 4 - Lẽ Thật Hay Né Tránh

06.09/2018

Ai mà nghĩ đời sống thánh khiết là ngu dại thì họ biết rất ít. Khi một người đối diện với thực tế ... thì đời sống thánh khiết là điều không thể tránh khỏi. - C.S Lewis

Xem video
Phần 5 - Nhiên Liệu Xem Video
Phần 5 - Nhiên Liệu

06.09/2018

Hãy trọn vẹn không phải là một mạng lệnh không thể làm được. Đức Chúa Trời sẽ biến chúng ta thành tạo vật có thể làm được mạng lệnh đó. - C.S. Lewis

Xem video
Phần 6 - Cuộc Sống Tốt Đẹp Xem Video
Phần 6 - Cuộc Sống Tốt Đẹp

06.09/2018

Hãy sống thọ, đeo đuổi sự thánh khiết, thành công trong mọi việc, khi làm thế bạn sẽ mang lại sự thay đổi trong đời sống người khác. - John Bevere

Xem video
Top