John Bervere | KHÔNG NAO SỜN

 Bài 1B - Đức Tin Không Nao Sờn Xem Video
Bài 1B - Đức Tin Không Nao Sờn

22.08/2017

- Tầm quan trọng phải hoàn thành xuất sắc
- Uy quyền trong Chúa

Xem video
 Bài 9B - Chống Cự Ma Quỷ Xem Video
Bài 9B - Chống Cự Ma Quỷ

22.08/2017

- Hãy đứng vững chống lại kẻ thù
- Hãy canh chừng mưu kế của nó

Xem video
Bài 10A - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất Xem Video
Bài 10A - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất

22.08/2017

- Trưởng thành để cai trị
- Tin vào sự thành tín Chúa

  •  
Xem video
Bài 10B - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất Xem Video
Bài 10B - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất

22.08/2017

- Trưởng thành để cai trị
- Tin vào sự thành tín Chúa

Xem video
Bài 11A - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc Xem Video
Bài 11A - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc

22.08/2017

- Cầu nguyện hiệu quả
- Chứng kiến những điều bất năng

Xem video
Bài 11B - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc Xem Video
Bài 11B - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc

22.08/2017

- Cầu nguyện hiệu quả
- Chứng kiến những điều bất năng

Xem video
Bài 12A - Không Hề Bỏ Cuộc Xem Video
Bài 12A - Không Hề Bỏ Cuộc

22.08/2017

- Không chịu thỏa hiệp
- Vững tin đến cùng

Xem video
Bài 12B - Không Hề Bỏ Cuộc Xem Video
Bài 12B - Không Hề Bỏ Cuộc

22.08/2017

- Không chịu thỏa hiệp
- Vững tin đến cùng

Xem video
Bài 1A - Đức Tin Không Nao Sờn Xem Video
Bài 1A - Đức Tin Không Nao Sờn

31.08/2017

- Tầm quan trọng phải hoàn thành xuất sắc
- Uy quyền trong Chúa

Xem video
Bài 2A - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị Xem Video
Bài 2A - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị

22.08/2017

- Địa vị cai trị của bạn
- Ảnh hưởng của ân điển trong đời bạn

Xem video
Bài 2B - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị Xem Video
Bài 2B - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị

22.08/2017

- Địa vị cai trị của bạn
- Ảnh hưởng của ân điển trong đời bạn

Xem video
Bài 3A - Khác Biệt Xem Video
Bài 3A - Khác Biệt

22.08/2017

- Tấm gương cai trị của Chúa Giê-xu
- Chúng ta ảnh hưởng xã hội như thế nào

Xem video
Bài 3B - Khác Biệt Xem Video
Bài 3B - Khác Biệt

22.08/2017

- Tấm gương cai trị của Chúa Giê-xu
- Chúng ta ảnh hưởng xã hội như thế nào

Xem video
Bài 4A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Xem Video
Bài 4A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

22.08/2017

- Khác biệt giữa thấy và vào nước Chúa
- Làm sao bạn chiến thắng mọi thử thách

Xem video
Bài 4B - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Xem Video
Bài 4B - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

22.08/2017

- Khác biệt giữa thấy và vào nước Chúa
- Làm sao bạn chiến thắng mọi thử thách

Xem video
Bài 5A - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối Xem Video
Bài 5A - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối

22.08/2017

- Lẽ thật về hoạn nạn
- Tấm lòng của Chúa lúc gặp khó khăn

Xem video
Bài 5B - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối Xem Video
Bài 5B - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối

22.08/2017

- Lẽ thật về hoạn nạn
- Tấm lòng của Chúa lúc gặp khó khăn

Xem video
Bài 6A -Tự Trang Bị Xem Video
Bài 6A -Tự Trang Bị

22.08/2017

- Trang bị cho cuộc chiến thuộc linh
- Nhìn thấy thử thách là cơ hội

Xem video
Bài 6B -Tự Trang Bị Xem Video
Bài 6B -Tự Trang Bị

22.08/2017

- Trang bị cho cuộc chiến thuộc linh
- Nhìn thấy thử thách là cơ hội

Xem video
Bài 7A - Vũ Khí Của Ân Điển Xem Video
Bài 7A - Vũ Khí Của Ân Điển

22.08/2017

- Khiêm nhường dẫn tới năng quyền
- Kiêu ngạo mời gọi tấn công của kẻ thù

Xem video
Bài 7B - Vũ Khí Của Ân Điển Xem Video
Bài 7B - Vũ Khí Của Ân Điển

22.08/2017

- Khiêm nhường dẫn tới năng quyền
- Kiêu ngạo mời gọi tấn công của kẻ thù

Xem video
Bài 8A - Vứt Bỏ Gánh Nặng Xem Video
Bài 8A - Vứt Bỏ Gánh Nặng

22.08/2017

- Cách phản ứng đúng với áp lực
- Tại sao bạn nên chọn để Chúa huấn luyện đức tin

Xem video
Bài 8B - Vứt Bỏ Gánh Nặng Xem Video
Bài 8B - Vứt Bỏ Gánh Nặng

22.08/2017

- Cách phản ứng đúng với áp lực
- Tại sao bạn nên chọn để Chúa huấn luyện đức tin

Xem video
Bài 9A - Chống Cự Ma Quỷ Xem Video
Bài 9A - Chống Cự Ma Quỷ

22.08/2017

- Hãy đứng vững chống lại kẻ thù
- Hãy canh chừng mưu kế của nó

Xem video
Top