John Bervere | ĐỜI HAY ĐẠO

Phần 1A - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không? Xem Video
Phần 1A - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không?

11.08/2017

Ân sủng ban cho chúng ta bản chất của Ngài khi chúng ta được cứu, nhưng chúng ta cần thêm ân sủng để tăng cường bản chất của chúng ta để chúng ta có thể sống như Chúa Giê-xu đã sống. - John Bevere

Xem video
Phần 1B - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không? Xem Video
Phần 1B - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không?

11.08/2017

Để được thay đổi, chúng ta cần sự hiện diện của Ngài. - John Bevere

Xem video
Phần 2A - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây Xem Video
Phần 2A - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây

11.08/2017

Ích lợi của việc tuân giữ mạng lệnh của Chúa Giê-xu là lời hứa về sự hiện diện của Ngài. - John Bevere

Xem video
Phần 2B - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây Xem Video
Phần 2B - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây

11.08/2017

Chúng ta phải trở lại để Chúa Giê-xu làm Chúa để chúng ta có được một nền tảng vững vàng. - John Bevere

Xem video
Phần 3A - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS Xem Video
Phần 3A - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS

11.08/2017

Yêu mến Chúa là lãng mạn nhất; tìm kiếm Ngài là mạo hiểm nhất; tìm thấy Ngài là thành đạt nhất. - St Augustine of Hippo

Xem video
Phần 3B - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS Xem Video
Phần 3B - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS

11.08/2017

Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu. - Phi-líp 3:14

Xem video
Phần 4A - Lẽ Thật Hay Né Tránh Xem Video
Phần 4A - Lẽ Thật Hay Né Tránh

11.08/2017

Ai mà nghĩ đời sống thánh khiết là ngu dại thì họ biết rất ít. Khi một người đối diện với thực tế ... thì đời sống thánh khiết là điều không thể tránh khỏi. - C.S Lewis

Xem video
Phần 4B - Lẽ Thật Hay Né Tránh Xem Video
Phần 4B - Lẽ Thật Hay Né Tránh

11.08/2017

Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. - Hê-bơ-rơ 12:14

Xem video
Phần 5A - Nhiên Liệu Xem Video
Phần 5A - Nhiên Liệu

11.08/2017

Hãy trọn vẹn không phải là một mạng lệnh không thể làm được. Đức Chúa Trời sẽ biến chúng ta thành tạo vật có thể làm được mạng lệnh đó. - C.S. Lewis

Xem video
Phần 5B - Nhiên Liệu Xem Video
Phần 5B - Nhiên Liệu

11.08/2017

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. - 2 Cô-rinh-tô 8:1-3

Xem video
Phần 6A - Cuộc Sống Tốt Đẹp Xem Video
Phần 6A - Cuộc Sống Tốt Đẹp

11.08/2017

Hãy sống thọ, đeo đuổi sự thánh khiết, thành công trong mọi việc, khi làm thế bạn sẽ mang lại sự thay đổi trong đời sống người khác. - John Bevere

Xem video
Phần 6B - Cuộc Sống Tốt Đẹp Xem Video
Phần 6B - Cuộc Sống Tốt Đẹp

11.08/2017

Đích đến cuối cùng của con người không phải là hạnh phúc, sức khỏe mà là sự thánh khiết. - Oswald Chambers.

Xem video
Top