Ca Khúc Ngợi Khen

Amazing Grace | Lê Nguyệt Anh Xem Video
Amazing Grace | Lê Nguyệt Anh

17.11/2017

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng.
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.
Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy.
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin.
Nhưng Chúa đã cứu tôi về nghỉ yên trong tay nhiệm mầu.
Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng.
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời.
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời.
Làm sao nói được hết niềm vui?
Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài,
về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

Xem video
Chúa Nắm Tay Tôi | Quốc Khánh Xem Video
Chúa Nắm Tay Tôi | Quốc Khánh

17.11/2017

Lạy Chúa! Qua những con đường hành trình tôi trong đời.
Thật nhiều khi Chúa ôi! Cám dỗ đe dọa tôi.
Một giây phút xa Ngài là trượt chân sa lầy.
Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

Lạy Chúa! Trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài.
Thật nhiều khi Chúa ôi! Nước mắt âm thầm rơi.
Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người.
Chờ ngày vui sau tới cùng chung tiếng ca ngợi.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

Lạy Chúa! Tôi vẫn mong rằng trọn đời được theo Ngài.
Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian.
Mọi lôi cuốn trong đời cao bằng mây ngang trời.
Chặn đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

Xem video
Top