John Bervere | CÂU CHUYỆN HÔN NHÂN

Giới Thiệu Câu Chuyện Hôn Nhân Xem Video
Giới Thiệu Câu Chuyện Hôn Nhân

09.09/2017

Hãy nhớ Chúa đã ban cho bạn HÔM NAY và những chọn lựa của bạn HÔM NAY sẽ quyết định TƯƠNG LAI của bạn, chứ không phải hôm qua. - John Bevere.

Xem video
Phần 1A - Kế Hoạch Nguyên Thủy Xem Video
Phần 1A - Kế Hoạch Nguyên Thủy

11.08/2017

Trong vườn, Thượng Đế trồng các loại cây đẹp đẽ, sinh quả ngon ngọt. Chính giữa vườn là cây sự sống và cây lương tâm (biết phân biệt thiện ác). - Sáng thế 2:9

Xem video
Phần 1B - Tinh Thần Của Hôn Nhân Xem Video
Phần 1B - Tinh Thần Của Hôn Nhân

11.08/2017

Có phải Chúa khiến vợ chồng thành một không? Cả xác thịt lẫn tâm linh họ đều thuộc về Ngài ... - Malachi 2:15

Xem video
Phần 2A - Nghĩ Đến Cuối Cùng Ngay Lúc Bắt Đầu Xem Video
Phần 2A - Nghĩ Đến Cuối Cùng Ngay Lúc Bắt Đầu

11.08/2017

Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống. - Ê-phê-sô 2:10

Xem video
Phần 2B - Tìm Thấy Mục Đích Trong Lúc Khó Khăn Xem Video
Phần 2B - Tìm Thấy Mục Đích Trong Lúc Khó Khăn

11.08/2017

Thưa anh chị em yêu dấu, khi lửa thử thách đến với anh chị em, đừng ngạc nhiên và cũng đừng xem đó như việc bất thường; nhưng hãy vui mừng vì được dự phần vào những đau khổ của Đấng Christ, để khi vinh hiển của Ngài lộ ra, anh chị em có thể vui mừng hớn hở. - 1 Phi-e-rơ 4:12-13

Xem video
Phần 3A - Chuẩn Bị Hành Động Xem Video
Phần 3A - Chuẩn Bị Hành Động

11.08/2017

Chuẩn bị cho một sự kiện hay mục tiêu nào đó bằng cách xử lý trước những ngăn trở trong tiến trình này.

Xem video
Phần 3B - Bỏ Đi Những Tổn Thương Xem Video
Phần 3B - Bỏ Đi Những Tổn Thương

11.08/2017

Hãy ráng chịu đựng nhau, và nếu ai có điều gì phiền trách người khác, hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. - Cô-lô-se 3:13

Xem video
Phần 4A - Trổi Dậy Và Xây Dựng Xem Video
Phần 4A - Trổi Dậy Và Xây Dựng

11.08/2017

Các con biết rằng những kẻ cai trị ngoại quốc thống trị dân mình, những người quyền cao chức lớn lấy quyền hành trị dân. Nhưng trong vòng các con thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con; ai muốn đứng đầu trong các con phải làm nô lệ cho các con. Cũng thế, Con Người không phải đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người. - Ma-thi-ơ 20:25-28

Xem video
Phần 4B - Danh Tánh Và Vai Trò Xem Video
Phần 4B - Danh Tánh Và Vai Trò

11.08/2017

Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng tự cao, nhưng hãy hòa mình với những người khiêm hạ. Đừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người. - Rô-ma 12:16

Xem video
Phần 5A - Sự Thân Mật Xem Video
Phần 5A - Sự Thân Mật

11.08/2017

Tình dục chỉ dành cho mối quan hệ đã được kết ước hoàn toàn vì nó nếm trước niềm vui đến từ việc kết hiệp đầy đủ với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Tình yêu say đắm nhất giữa người nam và người nữ trên đất này chỉ phản ánh phần nào của mối liên hệ trên. - Timothy và Kathy Keller.

Xem video
Phần 5B - Phục Hồi Đời Sống Tình Dục Bị Đổ Vỡ Xem Video
Phần 5B - Phục Hồi Đời Sống Tình Dục Bị Đổ Vỡ

11.08/2017

Ngài rịt lành những tấm lòng tan vỡ, Ngài băng bó các vết thương của họ. - Thi thiên 147:3

Xem video
Phần 6A - Làm Lại Cuộc Đời Xem Video
Phần 6A - Làm Lại Cuộc Đời

11.08/2017

Ta có thể sống hạnh phúc mỗi ngày kể từ đó trở đi. - Margaret Bonanno

Xem video
Phần 6B - Chọn Để Yêu Thương Xem Video
Phần 6B - Chọn Để Yêu Thương

11.08/2017

Bông trái của miệng làm bụng được no thỏa, kết quả của môi khiến bao tử được no nê. Sống hay chết do quyền của lưỡi, ai yêu mến nó sẽ hưởng hoa lợi của nó. - Châm ngôn 18:20-21

Xem video
Top