Dâng Hiến

Dâng Hiến

20/12/2018

Nội dung

Mọi sự Dâng Hiến cho Mục Vụ AbaTV xin gửi về

Tài khoản nội tệ (tiền Việt Nam - vnđ)

Tên Ngân Hàng: Viettin Bank

Tài khoản Tên: Nguyễn Hữu Long

Số Tài Khoản: 109867432375

Chi Nhánh 4

 

Tài Khoản Ngoại Tệ (tiền nước ngoài - USD)

Tên Ngân Hàng: Viettin Bank

Tài khoản tên: Nguyễn Hữu Long

Số Tài Khoản: 104867432412

Chi Nhánh 4

 

Xin Chân Thành cảm ơn mọi sự Dâng Hiến cho Mục Vụ AbaTv.

Top