Chúa Nắm Tay Tôi | Quốc Khánh

Chúa Nắm Tay Tôi | Quốc Khánh

17/11/2017

Nội dung

Lạy Chúa! Qua những con đường hành trình tôi trong đời.
Thật nhiều khi Chúa ôi! Cám dỗ đe dọa tôi.
Một giây phút xa Ngài là trượt chân sa lầy.
Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

Lạy Chúa! Trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài.
Thật nhiều khi Chúa ôi! Nước mắt âm thầm rơi.
Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người.
Chờ ngày vui sau tới cùng chung tiếng ca ngợi.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

Lạy Chúa! Tôi vẫn mong rằng trọn đời được theo Ngài.
Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian.
Mọi lôi cuốn trong đời cao bằng mây ngang trời.
Chặn đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

Top