[Official MV] Dâng Chúa Lời Ngợi Ca - Cao Sang Thay Danh Giê-Xu l New Jerusalem Band
MINH CHÂU - YÊU NGÀI HƠN CẢ MỌI ĐIỀU | OFFICIAL LYRIC VIDEO 2017

Phân nhóm

Videos yêu thích

Dưỡng Linh

Âm Nhạc

Thiếu Nhi

Thiếu Niên

Thanh Niên

Sự Kiện

Phim Cơ Đốc

John Bevere

Phần 2 - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây Xem video
Phần 2 - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây

Ích lợi của việc tuân giữ mạng lệnh của Chúa Giê-xu là lời hứa về sự hiện diện của Ngài. - John Bevere

Xem Video
Phần 1 - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không? Xem video
Phần 1 - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không?

Ân sủng ban cho chúng ta bản chất của Ngài khi chúng ta được cứu, nhưng chúng ta cần thêm ân sủng để tăng cường bản chất của chúng ta để chúng ta có thể sống như Chúa Giê-xu đã sống. - John Bevere

Xem Video
Phần 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ Xem video
Phần 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

Xem Video

Dự Án Thu Âm Kinh Thánh

Top