Hướng Về Cõi Đời Đời | Phần 6: "Nhân Cấp và Ảnh Hưởng Cá Nhân
Công Cuộc Cải Chánh | Thuyết minh | Phần 3: Cải Chánh

Phân nhóm

Videos yêu thích

Dưỡng Linh

 Bài 1B - Đức Tin Không Nao Sờn Xem video
Bài 1B - Đức Tin Không Nao Sờn

- Tầm quan trọng phải hoàn thành xuất sắc
- Uy quyền trong Chúa

watch video
 Bài 9B - Chống Cự Ma Quỷ Xem video
Bài 9B - Chống Cự Ma Quỷ

- Hãy đứng vững chống lại kẻ thù
- Hãy canh chừng mưu kế của nó

watch video
Bài 10A - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất Xem video
Bài 10A - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất

- Trưởng thành để cai trị
- Tin vào sự thành tín Chúa

  •  
watch video
Bài 10B - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất Xem video
Bài 10B - Hình Thức Kháng Cự Mạnh Nhất

- Trưởng thành để cai trị
- Tin vào sự thành tín Chúa

watch video
Bài 11A - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc Xem video
Bài 11A - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc

- Cầu nguyện hiệu quả
- Chứng kiến những điều bất năng

watch video
Bài 11B - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc Xem video
Bài 11B - Lời Cầu Nguyện Không Bỏ Cuộc

- Cầu nguyện hiệu quả
- Chứng kiến những điều bất năng

watch video
Bài 12A - Không Hề Bỏ Cuộc Xem video
Bài 12A - Không Hề Bỏ Cuộc

- Không chịu thỏa hiệp
- Vững tin đến cùng

watch video
Bài 12B - Không Hề Bỏ Cuộc Xem video
Bài 12B - Không Hề Bỏ Cuộc

- Không chịu thỏa hiệp
- Vững tin đến cùng

watch video
Bài 1A - Đức Tin Không Nao Sờn Xem video
Bài 1A - Đức Tin Không Nao Sờn

- Tầm quan trọng phải hoàn thành xuất sắc
- Uy quyền trong Chúa

watch video
Bài 2A - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị Xem video
Bài 2A - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị

- Địa vị cai trị của bạn
- Ảnh hưởng của ân điển trong đời bạn

watch video
Bài 2B - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị Xem video
Bài 2B - Nhận Sức Mạnh Để Cai Trị

- Địa vị cai trị của bạn
- Ảnh hưởng của ân điển trong đời bạn

watch video
Bài 3A - Khác Biệt Xem video
Bài 3A - Khác Biệt

- Tấm gương cai trị của Chúa Giê-xu
- Chúng ta ảnh hưởng xã hội như thế nào

watch video
Bài 3B - Khác Biệt Xem video
Bài 3B - Khác Biệt

- Tấm gương cai trị của Chúa Giê-xu
- Chúng ta ảnh hưởng xã hội như thế nào

watch video
Bài 4A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Xem video
Bài 4A - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

- Khác biệt giữa thấy và vào nước Chúa
- Làm sao bạn chiến thắng mọi thử thách

watch video
Bài 4B - Nhìn Thấy Hay Bước Vào Xem video
Bài 4B - Nhìn Thấy Hay Bước Vào

- Khác biệt giữa thấy và vào nước Chúa
- Làm sao bạn chiến thắng mọi thử thách

watch video
Bài 5A - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối Xem video
Bài 5A - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối

- Lẽ thật về hoạn nạn
- Tấm lòng của Chúa lúc gặp khó khăn

watch video
Bài 5B - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối Xem video
Bài 5B - Ai Đứng Sau Mọi Rắc Rối

- Lẽ thật về hoạn nạn
- Tấm lòng của Chúa lúc gặp khó khăn

watch video
Bài 6A -Tự Trang Bị Xem video
Bài 6A -Tự Trang Bị

- Trang bị cho cuộc chiến thuộc linh
- Nhìn thấy thử thách là cơ hội

watch video
Bài 6B -Tự Trang Bị Xem video
Bài 6B -Tự Trang Bị

- Trang bị cho cuộc chiến thuộc linh
- Nhìn thấy thử thách là cơ hội

watch video
Bài 7A - Vũ Khí Của Ân Điển Xem video
Bài 7A - Vũ Khí Của Ân Điển

- Khiêm nhường dẫn tới năng quyền
- Kiêu ngạo mời gọi tấn công của kẻ thù

watch video
Bài 7B - Vũ Khí Của Ân Điển Xem video
Bài 7B - Vũ Khí Của Ân Điển

- Khiêm nhường dẫn tới năng quyền
- Kiêu ngạo mời gọi tấn công của kẻ thù

watch video
Bài 8A - Vứt Bỏ Gánh Nặng Xem video
Bài 8A - Vứt Bỏ Gánh Nặng

- Cách phản ứng đúng với áp lực
- Tại sao bạn nên chọn để Chúa huấn luyện đức tin

watch video
Bài 8B - Vứt Bỏ Gánh Nặng Xem video
Bài 8B - Vứt Bỏ Gánh Nặng

- Cách phản ứng đúng với áp lực
- Tại sao bạn nên chọn để Chúa huấn luyện đức tin

watch video
Bài 9A - Chống Cự Ma Quỷ Xem video
Bài 9A - Chống Cự Ma Quỷ

- Hãy đứng vững chống lại kẻ thù
- Hãy canh chừng mưu kế của nó

watch video
Chương 1 - Chìa Khóa Mở Kho Báu Của Chúa Xem video
Chương 1 - Chìa Khóa Mở Kho Báu Của Chúa

- Mở ra những lời hứa của Chúa
- Kính sợ Chúa và sợ hãi Chúa

watch video
Chương 2 - Cái Nhìn Thoáng Qua Về Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời Xem video
Chương 2 - Cái Nhìn Thoáng Qua Về Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

- Sự vĩ đại của Chúa
- Những lời hứa của Đức Chúa Trời

watch video
Chương 3 - Vinh Hiển Của Chúa Xem video
Chương 3 - Vinh Hiển Của Chúa

- Hạ thấp hình ảnh của Chúa
- Hiểu biết vinh hiển của Ngài

watch video
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét Xem video
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét

- Vinh hiển tỏ bài
- Phước lành và phán xét

watch video
Chương 5 - Trì Hoãn Sự Phán Xét Xem video
Chương 5 - Trì Hoãn Sự Phán Xét

- Sự phán xét đến như thế nào?
- Những lời hứa vĩ đại của Chúa

watch video
Chương 6 - Vinh Hiển Hầu Đến Xem video
Chương 6 - Vinh Hiển Hầu Đến

- Chúng ta ảnh hưởng đến vinh hiển hầu đến của Ngài
- Ai là nguồn cảm hứng của chúng ta

watch video
Chương 7 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển Xem video
Chương 7 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển

- Không thỏa hiệp
- Sống trong sạch và ngay thẳng

watch video
Chương 8 - Tình Thiết Hữu Xem video
Chương 8 - Tình Thiết Hữu

- Vâng theo lời Ngài
- Chiếu sáng vinh hiển Ngài

watch video
Giới Thiệu Câu Chuyện Hôn Nhân Xem video
Giới Thiệu Câu Chuyện Hôn Nhân

Hãy nhớ Chúa đã ban cho bạn HÔM NAY và những chọn lựa của bạn HÔM NAY sẽ quyết định TƯƠNG LAI của bạn, chứ không phải hôm qua. - John Bevere.

watch video
Giới Thiệu Đức Thánh Linh Xem video
Giới Thiệu Đức Thánh Linh

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 1A - Đức Thánh Linh Là Ai? Xem video
Phần 1A - Đức Thánh Linh Là Ai?

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 1A - Kế Hoạch Nguyên Thủy Xem video
Phần 1A - Kế Hoạch Nguyên Thủy

Trong vườn, Thượng Đế trồng các loại cây đẹp đẽ, sinh quả ngon ngọt. Chính giữa vườn là cây sự sống và cây lương tâm (biết phân biệt thiện ác). - Sáng thế 2:9

watch video
Phần 1A - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không? Xem video
Phần 1A - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không?

Ân sủng ban cho chúng ta bản chất của Ngài khi chúng ta được cứu, nhưng chúng ta cần thêm ân sủng để tăng cường bản chất của chúng ta để chúng ta có thể sống như Chúa Giê-xu đã sống. - John Bevere

watch video
Phần 1B - Làm Quen Với Thánh Linh Xem video
Phần 1B - Làm Quen Với Thánh Linh

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 1B - Tinh Thần Của Hôn Nhân Xem video
Phần 1B - Tinh Thần Của Hôn Nhân

Có phải Chúa khiến vợ chồng thành một không? Cả xác thịt lẫn tâm linh họ đều thuộc về Ngài ... - Malachi 2:15

watch video
Phần 1B - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không? Xem video
Phần 1B - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không?

Để được thay đổi, chúng ta cần sự hiện diện của Ngài. - John Bevere

watch video
Phần 2A - Nghĩ Đến Cuối Cùng Ngay Lúc Bắt Đầu Xem video
Phần 2A - Nghĩ Đến Cuối Cùng Ngay Lúc Bắt Đầu

Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống. - Ê-phê-sô 2:10

watch video
Phần 2A - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây Xem video
Phần 2A - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây

Ích lợi của việc tuân giữ mạng lệnh của Chúa Giê-xu là lời hứa về sự hiện diện của Ngài. - John Bevere

watch video
Phần 2A - Thân Vị Của Thánh Linh Xem video
Phần 2A - Thân Vị Của Thánh Linh

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 2B - Bạn Có Thể Nghe Tiếng Của Chúa Xem video
Phần 2B - Bạn Có Thể Nghe Tiếng Của Chúa

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 2B - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây Xem video
Phần 2B - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây

Chúng ta phải trở lại để Chúa Giê-xu làm Chúa để chúng ta có được một nền tảng vững vàng. - John Bevere

watch video
Phần 2B - Tìm Thấy Mục Đích Trong Lúc Khó Khăn Xem video
Phần 2B - Tìm Thấy Mục Đích Trong Lúc Khó Khăn

Thưa anh chị em yêu dấu, khi lửa thử thách đến với anh chị em, đừng ngạc nhiên và cũng đừng xem đó như việc bất thường; nhưng hãy vui mừng vì được dự phần vào những đau khổ của Đấng Christ, để khi vinh hiển của Ngài lộ ra, anh chị em có thể vui mừng hớn hở. - 1 Phi-e-rơ 4:12-13

watch video
Phần 3A - Ba Mức Độ Quan Hệ Xem video
Phần 3A - Ba Mức Độ Quan Hệ

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 3A - Chuẩn Bị Hành Động Xem video
Phần 3A - Chuẩn Bị Hành Động

Chuẩn bị cho một sự kiện hay mục tiêu nào đó bằng cách xử lý trước những ngăn trở trong tiến trình này.

watch video
Phần 3A - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS Xem video
Phần 3A - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS

Yêu mến Chúa là lãng mạn nhất; tìm kiếm Ngài là mạo hiểm nhất; tìm thấy Ngài là thành đạt nhất. - St Augustine of Hippo

watch video
Phần 3B - Bỏ Đi Những Tổn Thương Xem video
Phần 3B - Bỏ Đi Những Tổn Thương

Hãy ráng chịu đựng nhau, và nếu ai có điều gì phiền trách người khác, hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. - Cô-lô-se 3:13

watch video
Phần 3B - Đón Chào Ngài Là Vị Giáo Sư Xem video
Phần 3B - Đón Chào Ngài Là Vị Giáo Sư

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 3B - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS Xem video
Phần 3B - Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong GPS

Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu. - Phi-líp 3:14

watch video
Phần 4A - Đức Thánh Linh Ban Quyền Năng Xem video
Phần 4A - Đức Thánh Linh Ban Quyền Năng

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 4A - Lẽ Thật Hay Né Tránh Xem video
Phần 4A - Lẽ Thật Hay Né Tránh

Ai mà nghĩ đời sống thánh khiết là ngu dại thì họ biết rất ít. Khi một người đối diện với thực tế ... thì đời sống thánh khiết là điều không thể tránh khỏi. - C.S Lewis

watch video
Phần 4A - Trổi Dậy Và Xây Dựng Xem video
Phần 4A - Trổi Dậy Và Xây Dựng

Các con biết rằng những kẻ cai trị ngoại quốc thống trị dân mình, những người quyền cao chức lớn lấy quyền hành trị dân. Nhưng trong vòng các con thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con; ai muốn đứng đầu trong các con phải làm nô lệ cho các con. Cũng thế, Con Người không phải đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người. - Ma-thi-ơ 20:25-28

watch video
Phần 4B - Danh Tánh Và Vai Trò Xem video
Phần 4B - Danh Tánh Và Vai Trò

Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng tự cao, nhưng hãy hòa mình với những người khiêm hạ. Đừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người. - Rô-ma 12:16

watch video
Phần 4B - Lẽ Thật Hay Né Tránh Xem video
Phần 4B - Lẽ Thật Hay Né Tránh

Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. - Hê-bơ-rơ 12:14

watch video
Phần 4B - Thánh Linh Mang Đến Hành Động Xem video
Phần 4B - Thánh Linh Mang Đến Hành Động

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 5A - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh Xem video
Phần 5A - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 5A - Nhiên Liệu Xem video
Phần 5A - Nhiên Liệu

Hãy trọn vẹn không phải là một mạng lệnh không thể làm được. Đức Chúa Trời sẽ biến chúng ta thành tạo vật có thể làm được mạng lệnh đó. - C.S. Lewis

watch video
Phần 5A - Sự Thân Mật Xem video
Phần 5A - Sự Thân Mật

Tình dục chỉ dành cho mối quan hệ đã được kết ước hoàn toàn vì nó nếm trước niềm vui đến từ việc kết hiệp đầy đủ với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Tình yêu say đắm nhất giữa người nam và người nữ trên đất này chỉ phản ánh phần nào của mối liên hệ trên. - Timothy và Kathy Keller.

watch video
Phần 5B - Mở Cánh Cửa Vào Sự Gần Gũi Sâu Nhiệm Xem video
Phần 5B - Mở Cánh Cửa Vào Sự Gần Gũi Sâu Nhiệm

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 5B - Nhiên Liệu Xem video
Phần 5B - Nhiên Liệu

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. - 2 Cô-rinh-tô 8:1-3

watch video
Phần 5B - Phục Hồi Đời Sống Tình Dục Bị Đổ Vỡ Xem video
Phần 5B - Phục Hồi Đời Sống Tình Dục Bị Đổ Vỡ

Ngài rịt lành những tấm lòng tan vỡ, Ngài băng bó các vết thương của họ. - Thi thiên 147:3

watch video
Phần 6A - Câu Hỏi Và Lời Đáp Xem video
Phần 6A - Câu Hỏi Và Lời Đáp

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video
Phần 6A - Cuộc Sống Tốt Đẹp Xem video
Phần 6A - Cuộc Sống Tốt Đẹp

Hãy sống thọ, đeo đuổi sự thánh khiết, thành công trong mọi việc, khi làm thế bạn sẽ mang lại sự thay đổi trong đời sống người khác. - John Bevere

watch video
Phần 6A - Làm Lại Cuộc Đời Xem video
Phần 6A - Làm Lại Cuộc Đời

Ta có thể sống hạnh phúc mỗi ngày kể từ đó trở đi. - Margaret Bonanno

watch video
Phần 6B - Chọn Để Yêu Thương Xem video
Phần 6B - Chọn Để Yêu Thương

Bông trái của miệng làm bụng được no thỏa, kết quả của môi khiến bao tử được no nê. Sống hay chết do quyền của lưỡi, ai yêu mến nó sẽ hưởng hoa lợi của nó. - Châm ngôn 18:20-21

watch video
Phần 6B - Cuộc Sống Tốt Đẹp Xem video
Phần 6B - Cuộc Sống Tốt Đẹp

Đích đến cuối cùng của con người không phải là hạnh phúc, sức khỏe mà là sự thánh khiết. - Oswald Chambers.

watch video
Phần 6B- Câu Hỏi Và Lời Đáp Xem video
Phần 6B- Câu Hỏi Và Lời Đáp

Kinh Thánh đã bày tỏ về Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn biết về Ngài ra sao? Sự hiểu biết về Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến đời sống Cơ đốc nhân như thế nào? Hy vọng với sự hướng dẫn của John Bevere qua loạt bài học ghi hình Đức Thánh Linh sẽ giúp ích cho bạn khai phá sự hiểu biết của mình về Đức Thánh Linh và thiết lập mối quan hệ gần gũi với Ngài.

watch video

Phim

Âm Nhạc

Amazing Grace | Lê Nguyệt Anh Xem video
Amazing Grace | Lê Nguyệt Anh

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng.
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.
Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy.
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin.
Nhưng Chúa đã cứu tôi về nghỉ yên trong tay nhiệm mầu.
Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng.
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời.
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời.
Làm sao nói được hết niềm vui?
Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài,
về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

watch video
Chúa Nắm Tay Tôi | Quốc Khánh Xem video
Chúa Nắm Tay Tôi | Quốc Khánh

Lạy Chúa! Qua những con đường hành trình tôi trong đời.
Thật nhiều khi Chúa ôi! Cám dỗ đe dọa tôi.
Một giây phút xa Ngài là trượt chân sa lầy.
Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

Lạy Chúa! Trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài.
Thật nhiều khi Chúa ôi! Nước mắt âm thầm rơi.
Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người.
Chờ ngày vui sau tới cùng chung tiếng ca ngợi.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

Lạy Chúa! Tôi vẫn mong rằng trọn đời được theo Ngài.
Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian.
Mọi lôi cuốn trong đời cao bằng mây ngang trời.
Chặn đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời.

Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi.
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối.
Đường hoang vắng xa vời.
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

watch video

500 Cải Chánh Cơ Đốc

Top