Chương 5 - Trì Hoãn Sự Phán Xét
Chương 6 - Vinh Hiển Hầu Đến

Phân nhóm

Videos yêu thích

Dưỡng Linh

Âm Nhạc

Thiếu Nhi

Thiếu Niên

Thanh Niên

Sự Kiện

Phim Cơ Đốc

John Bevere

Chương 5 - Trì Hoãn Sự Phán Xét Xem video
Chương 5 - Trì Hoãn Sự Phán Xét

- Sự phán xét đến như thế nào?
- Những lời hứa vĩ đại của Chúa

Xem Video
Chương 6 - Vinh Hiển Hầu Đến Xem video
Chương 6 - Vinh Hiển Hầu Đến

- Chúng ta ảnh hưởng đến vinh hiển hầu đến của Ngài
- Ai là nguồn cảm hứng của chúng ta

Xem Video
Chương 7 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển Xem video
Chương 7 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển

- Không thỏa hiệp
- Sống trong sạch và ngay thẳng

Xem Video
Chương 8 - Tình Thiết Hữu Xem video
Chương 8 - Tình Thiết Hữu

- Vâng theo lời Ngài
- Chiếu sáng vinh hiển Ngài

Xem Video
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét Xem video
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét

- Vinh hiển tỏ bài
- Phước lành và phán xét

Xem Video
Chương 3 - Vinh Hiển Của Chúa Xem video
Chương 3 - Vinh Hiển Của Chúa

- Hạ thấp hình ảnh của Chúa
- Hiểu biết vinh hiển của Ngài

Xem Video
Chương 2 - Cái Nhìn Thoáng Qua Về Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời Xem video
Chương 2 - Cái Nhìn Thoáng Qua Về Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

- Sự vĩ đại của Chúa
- Những lời hứa của Đức Chúa Trời

Xem Video

Dự Án Thu Âm Kinh Thánh

Thiếu Niên Tin Lành Ca

Top